Asgari Ücret Agi Dahil Ne Kadar 2018

29 Aralık 2017 tarihli asgari ücret tespit komisyonu kararı ile 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak net ve brüt asgari ücret belirlenmiş oldu. Asgari ücret ne kadar oldu 2018 başlıklı yazımızda 2018 yılı net ve brüt asgari ücret tutarları konusunda bilgi vermiştik. 2018 asgari geçim indirimi hariç ve agi dahil asgari net ücret ne kadar oldu? Belirlenen net 1603,12 TL tutarındaki net asgari ücret agi dahil net asgari ücret mi?

2018 asgari ücret ne kadar oldu ?

01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası  net asgari ücret 1603,12 TL brüt asgari ücret ise 2029,50 TL olarak belirlendi.

2018 asgari ücret agi dahil 1603 TL mi agi hariç 1603 TL mi?

Bildiğiniz üzere ücretli çalışan ve gelir vergisine tabi olanların her ay brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmakta. Yapılan bu gelir vergisi kesintisinden de çalışanın medeni durumuna göre her takvim yılı başında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tutarda gelir vergisinden indirim yapılmakta. İşte yapılan bu indirim de asgari geçim indirimi olarak adlandırılmakta. Asgari geçim indirimi nedir başlıklı yazımızdan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Asgari ücret 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası için 1603,12 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu tutar asgari geçim indirimi dahil tutardır. Şimdi asgari ücret 2018 tablosundan asgari ücretin net tutarının nasıl hesaplandığını detaylı anlatalım. Böylece belirlenen net asgari ücretin nasıl hesaplandığı konusunda bilgi sahibi olmuş oluruz.

Asgari ücret 2018 tablosu

 • Brüt asgari ücret:2029,50 TL,
 • SGK Primi (%14):284,13 TL
 • İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,30 TL
 • GELİR VERGİSİ %15: 258,76 TL
 • DAMGA VERGİSİ % 07,59:15,40 TL
 • KESİNTİLER TOPLAMI: 578,59 TL,

Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz çalışan için): 152,21 TL

 • NET ASGARİ ÜCRET: 1.603,12 TL (Bekar ve çocuksuz çalışan için)

Gördüğünüz üzere asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için agi hariç 1450,91 TL dir. 2018 yılı için bekar ve çocuksuz çalışan agi tutarını da ilave edersek net asgari ücret agi dahil bekar ve çocuksuz çalışan için 1603,12 TL olmaktadır. Dolayısıyla özetle belirlenen 1603,12 TL tutarındaki net asgari ücret agi dahil net ücrettir.

Medeni durumunuz ve çocuk sayınıza göre alacağınız net asgari ücret yükselecektir. Aşağıdaki tablolardan medeni durumunuza ve çocuk sayınıza göre alabileceğiniz net asgari ücreti görebilirsiniz.

2018 agi tablosu

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

Agi tutarına göre 2018 net asgari ücret

Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 1.603,12 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.633,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.656,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.679,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 1.709,67 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.603,12 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.625,95 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.648,79 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.679,23 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 1.694,45 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 1.709,67 TL

2018 Temmuz ayında asgari ücret zamlanacak mı, Temmuzda asgari ücret artacak mı?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen 1603,12 TL tutarındaki net asgari ücret  ile 2029,50 TL tutarındaki net asgari ücret 2018 yılının tamamı için uygulanacak. 

Dolayısıyla 2018 temmuz ayından itibaren asgari ücrete herhangi bir zam yapılmayacak.

2018 asgari ücret vergi dilimi, asgari ücretliden 2018 yılında vergi kesintisi olacak mı?

Bildiğiniz üzere asgari ücretliler brüt kazancın yükselmesi ile birlikte yılın son 3-4 ayında gelir vergisi dilimi olarak bir üst dilime yükselmekte ve dolayısıyla maaşlarından yapılan gelir vergisi kesintisi artmakta. Dolayısıyla net maaşından yıl sonuna doğru gelir vergisi arttığından kesinti yapılmakta ve aldığı net maaş düşmekte. Hükümet 2017 yılında bu sorunu çalışanlara ilave asgari geçim indirimi ödeyerek düzeltti. Ancak 2018 yılında ne olacağı hususu henüz belirsiz. Eğer 2017 yılına benzer bir düzenleme olmazsa asgari ücretli bu yıl daha erken bir üst vergi dilimine geçebilir ve aldığı net maaşı düşebilir.

2018 vergi dilimleri başlıklı yazımızda da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 2018 yılında gelir vergisine tabi olanlar için vergi dilimi üst sınırları şu şekilde;

 • 14.880,00 TL ye kadar olan gelirler için %15,(birinci vergi dilimi)
 • 34.000 TL TL nin 14.800TL’si için 2.220 TL, fazlası için ise %20 oranında,(ikinci vergi dilimi)
 • 120.000,00 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL,  fazlası için ise %27 oranında,(üçüncü vergi dilimi)
 • 120.000,00 TL’den fazlasının 120.000,00 TL’si için 29280,00 TL,  fazlası için ise %35 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak. (dördüncü vergi dilimi)

Asgari ücretli için gelir vergisi matrahı hesaplama 2018

 • Brüt asgari ücret:2029,50 TL,
 • SGK Primi (%14):284,13 TL
 • İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,30 TL

Gelir vergisi matrahı: 2029,50 -(284,13+20,30) = 1.725,07 TL. 

Yukarıda hesaplanan 1725,07 Tutarı asgari ücretlinin bir aylık gelir vergisi matrahıdır. Asgari ücretli için gelir vergisi kesinti oranı %15 ‘tir. 2018 yılı için birinci vergi diliminde yani %15 lik vergi diliminde belirlenen kümülatif gelir vergisi üst sınırı 14880,00 TL dir.

Asgari ücretlinin ilk 8 aylık kümülatif gelir vergisi matrahı 8*1725,07 =13804,00 TL olacak.

Dolayısıyla 2018/09. ayla beraber asgari ücretlinin gelir vergisi matrahı birinci vergi dilimi olan 14880 TL yi geçeceğinden gelir vergisi kesinti oranı %15 yerine %20 olacak. Bu da 2018/09. aydan itibaren net asgari ücretin yaklaşık olarak 60-100 TL arasında azalması demek.

***KONU HAKKINDAKİ SORULARINIZI YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***

Bir önceki yazımız olan Kıdem Tazminatı Hesaplama 2018, Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 başlıklı makalemizde kıdem tazminatı alma şartları 2018, kıdem tazminatı haberleri 2018 ve kıdem tazminatı ne kadar 2018 hakkında bilgiler verilmektedir.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.