İşsizlik Sigortası Fonundan Kimler Yararlanabilir?

İşsizlik sigortası fonu işini kaybeden çalışana belli bir süre mali destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir fondur. Daha fazla kişinin İşsizlik sigortası fonundan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmaların önemi buradan kaynaklanıyor. Fon kapsamının genişletilmesi ve ödenecek işsizlik parasının artırılması fonun daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacaktır. İşsizlik maaşı kimler alabilir?

İşsizlik maaşı şartları

İşsizlik Sigortası Fonundan 4/a’lılar veya eski şekliyle SSK’lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışanlar, işsizlik sigortasına prim ödemek koşuluyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilmektedir. Sayılan bu vatandaşlar işsizlik sigortasına prim öderler ve fon kapsamındadırlar. Ancak, işsizlik sigortasından faydalanabilmek için kapsamda olmak yeterli değildir. Bunun için prim ödeme koşullarını yerine getirmekle birlikte, işten çıkış biçimi şartlarının da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

İşsizlik sigortasından yararlanmak için kaç gün prim ödemiş olmak gerekiyor?

İşsizlik maaşı kimler alabilir

İşsizlik maaşı almak için ne kadar çalışmak lazım? İşsizlik sigortası fonundan maaş alabilmek için kişilerin işten ayrılmadan önceki son üç yıl içerisinde, son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Çalıştığı son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödememiş olan çalışanlar işsizlik parası alamamaktadır. Bununla beraber son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma koşulu için uygulamada bazı istisnalar bulunmaktadır.

Çalıştığı son 120 gün içerisinde rapor almış işçi işsizlik parası alır mı?

Öncelikle işsizlik parası almak için işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz prim ödenmiş olmalı. Bazı durumlarda işçinin ay içerisinde eksik günü olabilir. Hasta olan ve rapor alan çalışanın primi eksik yatmaktadır. Ayrıca, ücretsiz izin kullanan çalışanın priminde kesinti olmaktadır. İşte bu son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartında istirahat raporu alan, ücretsiz izin kullanan, gözaltına alınma nedeniyle eksik günü olan çalışanların eksik günleri dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle, işten ayrılmadan önceki 120 gün içinde raporlu olan çalışan son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartı bakımından engel yaşamayacaktır.

İşsizlik parası en fazla kaç ay süreyle veriliyor?

Kaç ay süreyle işsizlik maaşı alınacağı kesintisiz çalışılan ve yatırılan primle bağlantılı olarak değişmektedir.

  • Son üç yıl içerisinde son 120 günü kesintisiz olarak en az 600 gün prim ödeyen çalışanlar 6 ay işsizlik parası alabilirler.
  • Son üç yıl içerisindeki primi 900 gün olan çalışanlar 8 ay,
  • Son üç yılın tamamında prim ödeyen çalışanlar ise, 10 ay işsizlik parası alabileceklerdir.

İşsizlik sigortasından azami faydalanma süresi 10 aydır. 10 aydan sonra yararlanma mümkün değildir.

İşsizlik parası ne kadar?

İşsizlik sigortası fonunun ödeyeceği işsizlik maaşı, kişinin son dört aylık prime esas kazancının diğer bir deyişle SGK’ya bildirildiği brüt maaşının yüzde 40’ıdır. 2018 yılı için bir kişiye ödenecek en düşük işsizlik maaşı 805.6 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücret ile çalışan bir çalışan işsiz kalırsa 805.6 TL işsizlik parası alacaktır.

İşsizlik parasında ayrıca bir üst sınır vardır. Bir çalışanın brüt ücreti ne kadar yüksek olursa olsun, kendisine ödenebilecek işsizlik parası asgari ücretin yüzde 80’ini geçemeyecektir. 2018 yılı asgari ücret e göre ödenebilecek en yüksek işsizlik parası 1.611,8 TL’dır. Bu tutarın üzerinde işsizlik parası ödenemez.

İşsizlik parası alanın genel sağlık sigortası primleri ne oluyor?

İşsiz kaldığı için prim ödeyemeyen ve işsizlik parası almak durumunda olan kişinin genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından ödenmektedir. Örneğin, 10 ay süresince işsizlik parası alan kişi genel sağlık sigortası primleri 10 ay boyunca İŞKUR tarafından ödendiği için sağlık hizmeti alabilir. Bu süre dolunca, İŞKUR’un prim ödemesi duracağı için ücretsiz sağlık hizmeti de son bulacaktır. Ayrıca, işsizlik maaşı alan vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler, yani eşi ve yaş sınırını geçmeyen çocukları ile varsa geçimini sağladığı anne ve babası da bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

İşsizlik parası için İŞKUR’a başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik parası almak için öncelikle İŞKUR’a başvuru yapmak gerekmektedir. İŞKUR başvurusunun internet üzerinden yapılma imkanı sağlanmıştır.

Böylece, işsiz kalan kişi İŞKUR’a hiç gitmeden de işsizlik parasına alabilmektedir. www.iskur.gov.tr adresinden işsizlik maaşına başvuru yapılabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında kurum tarafından gerekli kontrollerin yapılması sonrasında kişi eğer işsizlik parasına hak kazanmışsa işsizlik parası verilmeye başlanmaktadır. Vatandaşlık no ile İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama yaparak hak kazanılan tutar takip edilebilir.

İşsizlik parası hangi hallerde kesilir?

Eğer işsizlik parası almaya başlayan kişi bir süre sonra tekrar işe girip çalışmaya başlarsa, emekliliğe hak kazanırsa, İŞKUR’un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine geçerli neden bulunmadan katılmazsa, İŞKUR’un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR’un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir. İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR’dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR’un sunduğu hizmetleri takip etmesi zorunludur.

Bir önceki yazımız olan Bordro Parametreleri 2018 Bordro Hesaplama başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Related Posts

About The Author

2 Comments

  1. Serdar
    Haziran 30, 2018
  2. Celal
    Şubat 9, 2020

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.