Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Başlayacak?

Bildiğiniz üzere çalışanların prim ve hizmet bilgisi her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmekte, yine çalışanlara ilişkin muhtasar beyannamesi de Vergi Dairesine gönderilmekte. Ancak 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren çok önemli bir düzenleme çalışma hayatımızda yürürlüğe giriyor. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı verilen bu yeni uygulama ile çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile vergi dairesine verilen muhtasar beyannameler tek belgede birleştirilecek ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olarak bağlı bulunulan vergi dairesine verilecek. Konu hakkında merak edilen tüm sorularınızın cevabını yazımız ekinde bulabilirsiniz. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması 1/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde; 1/7/2018 tarihinden itibaren ise diğer illerde uygulamaya başlanılabilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Hangi mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçecek

 • 5510 Sayılı SGK Kanununa göre 4a yani SSK kapsamında sigortalı çalıştıran,
 • Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım
  fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren bu uygulamaya geçecek.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hangi vergi dairesine verilecek?

 • Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanların tahakkuk ve tahsilatı yaptığı vergi dairesine,
 • Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayan, kesintiye tabi ödemesi olmayan, çalışanı için sigorta bildirimi yapmak zorunda olan mükelleflerden basit usülde olanlar gelir vergisi yönünden mükellefiyetin bağlı olduğu vergi dairesine, gerçek usülde vergilendirilenler ikametgahın bağlı bulunduğu vergi dairesine, gerçek usül dışında vergilendirilenler ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu vergi dairesine verecekler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi son veriliş tarihi ne zamandır?

 • Her aya ilişkin beyannamenin takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

İnşaat, ihaleli işler ve biten işler için beyanname ne zaman verilir

Ay içerisinde biten özel bina, ihaleli iş ya da kapanması gereken dosyalar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi aynı ay verilebilir.

Yarım Çalışma Ödeneği alan çalışanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini kim ne zaman verecek?

İşkur’dan yarı zamanlı çalışma ödeneği alanlara ilişkin MPHB takip eden ayın 23’üne kadar elektoronik ortamda İŞKUR tarafından verilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi her ay mı verilecek, üç aylık muhtasar verenler nasıl işlem yapacak?

 • 5510 Sayılı Kanuna göre 4a SSK kapsamında sigortalı çalıştıranlar aylık,
 • Vergi kesintisini üç ayda bir bildirenler de eğer sigortalı çalışanı da varsa aylık olarak vermeleri gerekmektedir.

Ancak vergi kesintisini 3 aylık muhtasar beyanname ile bildirenler dilerlerse;

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin sigorta prim ve hizmetine ilişkin kısmını her ay, kesintiye ilişkin kısmını da mart, haziran, eylül ve aralık aylarında verebilirler.

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi elektronik ortamda mı verilecek, elden verilebilir mi?

 • MPHB’nin elektorinik ortamda gönderilmesi zorunludur.
 • Vergi dairesi E-Beyanname sisteminde kullanıcı adı ve parolası olanlar mevcut yetkileri ile,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,
 • Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunup kullanıcı kodu alarak,
 • Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup kullanıcı kodu alarak
 • Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, basit usul mükellefleri vb. muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kullanıcı kodu alarak

gönderim işlemini yapabilirler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için Muhasebeciler mükellefler ile sözleşme yenileyecek mi?

Beyannameyi muhasebecileri aracılığı ile gönderecek olanlardan sözleşmeyi 18.02.2017 tarihinden önce imzalayanlar sözleşmelerini yenileyerek e-beyanname sisteminden yeni sözleşme bilgilerini işlemek zorundadırlar.

Meslek odaları ve Meslek Birlikleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini nasıl gönderecek?

Meslek odaları ve Meslek Birlikleri de eğer üyeleri adına beyanname vereceklerse üyeleri ile olan sözleşmeleri yenileyerek sisteme işlemek zorundadırlar.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Programı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi örneği

Beyanname düzenleme programını www.gib.gov.tr adresinde yer alan e-beyanname bölümünden ya da https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html linkini tıklayarak indirebilirsiniz. 

 • Açılan sayfada BDP linline tıklayın. ebyn.exe programını bilgisayarınıza indirin. Bu programı çalıştırarak programı bilgisayarınıza kurun.
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi program kurulumu

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi program kurulumu

 • BDP programı otomatik olarak c:\ebyn altına kurulmaktadır. Programı çalıştırmak için c:\ebyn altında bdp.bat dosyasına tıklanmalıdır.
bdp bat dosyası kurulumu

bdp bat dosyası kurulumu

 • Açılan ekrandan “Dosya –> Yeni” veya “Dosya –> Yeni (Önceki Versiyonlar)” seçeneklerinden, gönderilecek beyannamenin dönemine uygun versiyonda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) seçilerek program açılır.
 • Uygun versiyon seçimi “Kullanıma Başlama Tarihi” ve “Kullanımdan Kaldırılma Tarihi” alanları değerlendirilerek yapılmalıdır.
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleme programı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleme programı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nasıl düzenlenir, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi örneği

Beyanname;

 • Genel Bilgiler,
 • Vergiye Tabi İşlemler,
 • Ödemeler,
 • Vergi Bildirimi, SGK Bilgileri,
 • Düzenleme Bilgileri ve Ekler bölümlerinden

oluşmaktadır.

1.Genel Bilgiler

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel bilgiler kısmı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel bilgiler kısmı

Bu bölümde idari bilgiler ve vergi sorumlusunun bilgileri yer almaktadır.

a.İdari bilgiler

Bu bölümde;

 • Vergi Dairesi,
 • Dönem Tipi,
 • Ay,
 • Yıl

Bilgileri yer almaktadır. Eğer işçi çalıştırıyorsanız dönem tipi kısmını aylık olarak seçmeniz gerekiyor. Eğer üç aylık dönem tipi seçerseniz SGK Bilgileri Kulakçığını dolduramazsınız. Gelir stopajını 3 aylık olarak verirken sigortalı çalışmaya başlaması halinde ise buradaki dönem tipinin aylık olarak çevrilmesi gerekiyor.

b.Şube no

Burada vergi dairesi şube açılışı yapılırken verilen numarayı yazmanız gerekiyor. Bilmiyorsanız internet vergi dairesinden şube numaranızı sorgulayabilirsiniz.

c.vergi sorumlusu bölümü

Bu kısımda vergi sorumlusunun

 • Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No),
 • Vergi Kimlik Numarası,
 • Soyadı (Unvanı),
 • Adı (Unvanın Devamı),
 • Ticaret Sicil No,
 • E-Posta Adresi,
 • İrtibat Telefon No.

2.SGK Bildirimleri Bölümü

Bu bölüm 5510 Sayılı Kanunun 4a SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin çalışanlarına ilişkin hizmet ve prim bilgilerinin gösterileceği bölümdür. Bu bölüm Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli) ve SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) tabloları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sgk bölümü

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sgk bölümü

Bildiğiniz üzere sigortalı çalıştıran işverenlere

– İşkolu Kodu
– Yeni / Eski Ünite Kodu
– İşyeri Sıra Numarası
– İl Kodu
– İlçe Kodu
– Kontrol Numarası
– varsa “Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren Numarası (Alt İşveren(Aracı) Numarası) içeren eden bir sicil numarası verilir. İşyeri sicil numarası örneği aşağıdaki gibidir;

sgk işyeri sicil numarası örneği

sgk işyeri sicil numarası örneği

a.Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli) Tablosu

 • Bu bölümde işyerindeki tüm çalışanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bir dönem için ilk defa verileceği zaman SGK Bildirimleri bölümünde sadece bu tablo doldurulacaktır.
 • Bu tablodaki bilgilerin çalışanların güncel bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Belge Türü: Sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun belge türlerinden biri seçilmelidir. Normal çalışan için “1-Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar” emekli çalışan için “02-Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar” gibi.

Düzenlemeye Esas Kanun No: Bu alandan ilgili işyeri ve sigortalılar için, varsa uygulanabilecek sigorta primi işveren hissesi desteği seçilebilmektedir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü yoktur.” seçilmelidir.

Yeni Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.

Eski Ünite Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.

İşyeri Sıra Numarası : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.

İl : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.

Alt İşveren Kodu : 26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. karakterleridir.

SSK Sicil No: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 7 haneli numaradır.

SG No (TC Kimlik No): TC Uyruklular için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar için NVİGM’den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.

Adı / Soyadı : Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.

Prim Ödeme Günü: Sigortalıların ay içinde prim almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. Ay içinde tam çalışılması halinde, ay içindeki gün sayısına bakılmaksızın, 30 gün olarak dikkate alınmalıdır. Ay içinde tam çalışılmamışsa buraya yazılan gün sayısı ile eksik gün sayısı toplamı 30 olmalıdır.

Hak Edilen Ücret : Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği ücret yazılacaktır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.

Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak : Prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılacaktır.

İşe Giriş Gün/Ay: Sigortalının ay içinde işe başlaması durumunda doldurulacaktır.

İşten Çıkış Gün/Ay : Sigortalının ay içinde işten çıkması durumunda doldurulacaktır

İşten Çıkış Nedeni : Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.

Eksik Gün Sayısı : Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret alınmayan günler yazılacaktır.

Eksik Gün Nedeni : Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş bırakılmalıdır.

Meslek Kodu : Sigortalının tabi olduğu meslek kodu yazılacaktır

İstirahat Süresinde Çalışmamıştır (E/H) : Evet veya hayır seçilecektir.

Tahakkuk Nedeni : Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.

Hizmet Dönem Ay / Yıl: Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin döneminden sonra olamaz.

Gelir Vergisinden Muaf: Sigortalı gelir vergisinden muaf ise “evet” seçilecektir. Bu durumda gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi boş bırakılacaktır

Asgari Geçim İndirimi : Sigortalı için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı bu bölüme yazılacaktır. Burada belirtilen asgari geçim indirimi toplamları vergi bildirimi bölümünde belirtilen asgari geçim indirimi ile tutarlı olmalıdır.

İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı : Sigortalının gelir vergisine tabi olması durumunda bu bölüme gelir vergisi matrahı yazılacaktır. Bu bölümde yer alan tutarların toplamı ile vergi bildirimi bölümünde ilgili kod altında yer alan toplam gelir vergisi matrahının tutarlı olması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Engellilik Oranı : Sigortalı engellilik indirimine tabi ise engellilik oranı belirtilecektir.

Gelir Vergisi Kesintisi : Sigortalının gelir vergisi kesintisi tutarı yazılacaktır. Bildirilen tüm sigortalıların bu alanda yer alan toplamları ile vergi bildirimi bölümünde çalışanlardan yapılan kesintilere ilişkin beyanların toplamı tutarlı olmalıdır. Örneğin: Asgari ücretle çalışan sigortalıların bu bölümde yer alan tutarlarının toplamı ile vergi bildirimi bölümünde 011 kodundan yapılan beyanın tutarlı olması gerekmektedir.

B.SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) Tablosu

Bu tablo düzeltme beyannameleri için kullanılacaktır. Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu boş bırakılacaktır.

Bir Döneme İlişkin SGK Bildiriminin İlk Defa Verilmesi : Bir döneme ilişkin beyanname ilk defa veriliyorsa yalnızca “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” tablosu doldurulacaktır. Önceki beyannameden farklar tablosu boş bırakılacaktır.

C.Düzenleme Bilgileri tablosu

Bu bölümde vergi sorumlusuna ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği iki bölüm yer almaktadır.

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleme bilgileri kısmı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenleme bilgileri kısmı

 • Vergi Sorumlusunun bölümünde , Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No), Vergi Kimlik Numarası, Soyadı(Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No
  alanları bulunur. Burada “Vergi Sorumlusu” opsiyonel alanı seçilmesi durumunda, girilen bilgiler ile “Genel Bilgiler” kulakçığındaki vergi sorumlusunun bilgileri aynı olmalıdır.
 • Beyannameyi Düzenleyene ilişkin T.C. Kimlik No, Vergi Kimlik Numarası, Soyadı (Unvanı), Adı (Unvanın Devamı), Ticaret Sicil No, E-Posta Adresi, İrtibat Telefon No alanları
  bulunur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Düzeltme Beyannamesi Nasıl, nereye Verilir?

1-SGK Bildirimine ilişkin düzeltmeler

 • Eğer SGK bildirimlerinde hata varsa “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümü her zaman tüm çalışanlara ilişkin son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir. “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ise çalışanlara ilişkin düzeltilmek istenen kayıtlar asıl, ek ve iptal şeklinde ifade edilmelidir.
 • Bir işyerine ilişkin olarak kanun numarası, belge numarası, tahakkuk nedeni bazında verilen ilk bildirim “ASIL” bildirim olarak nitelendirilir. Kanuni süresinde veya kanuni süresinden sonra verilmesi bu durumu değiştirmez. Beyannamede değişiklik gerektiren durum işyeri sicil numarası, belge numarası, kanun numarası, tahakkuk türü itibariyle bir bildirimin ilk kez yapılması konusunda ise “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ASIL” kodu seçilerek bildirim satırlarına ilişkin giriş yapılır.
 • Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde çalışana ilişkin herhangi bir değişiklik gerektiğinde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde“İPTAL” kodu seçilerek, söz konusu hatalı kayıt ilk beyannamede yer alan şekliyle bildirilir.Daha sonra “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ikinci
  satırda olması gereken son şekliyle (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümde son hali nasıl belirtildiyse aynı şekilde) “EK” kodu ile bildirilir.
 • Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bilgisinde eksiklik olduğunda, (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümünde nasıl belirtildiyse aynı
  şekilde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ek” kodu ile bildirilir.
 • Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bildirimden çıkartılmak istendiğinde, “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu ile bildirilir.
 • İptal edilmek istenilen kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde yer aldığı şekliyle yazılmalıdır.

Örnek 1 : Mükellef A, çalışanlarından Elif Öztürk’e ait prim ödeme gün sayısını 22 girmek yerine, sehven 12 olarak girmiştir. Bunun için vereceği düzeltme beyannamesinde SGK bildirimleri bölümünü aşağıdaki şekilde düzenlemelidir.

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi örneği

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi örneği

Örnek 2 : Mükellef A, Haziran/2016 için ilk verdiği beyannamede bir sigortalıya ilişkin bilgileri beyan etmeyi unuttuğunu fark etmiştir. Bu durumda verilecek düzeltme beyannamesinin SGK
bildirimleri bölümü aşağıdaki gibidir.

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi örneği 2

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi örneği 2

Kanuni süresince yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzeltmeleri İçin damga vergisi alınır mı?

Damga vergisi tahakkuku kanuni süresi içerisinde verilen düzeltme beyannamesi için alınmayacak.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi E Beyanname Sistemine Nasıl gönderilir?

Yukarıda anlatıldığı gibi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin tüm bilgiler girildikten ve kontrolü yapıldıktan sonra sıra geldi E beyanname sisteminden beyannamenin gönderilmesi işlemine.

 • Öncelikle Beyanname Düzenleme Programında ya da başka bir uygulama ile düzenlemiş olduğunuz beyanname dosyasını xml olarak bilgisayarınıza kaydedin.
 • İnternet Vergi Dairesi sistemine kullanıcı kodu ve parolanız ile giriş yaparak Paket Gönder menüsünden sisteme girilecek paketi seçiniz.
internet vergi dairesi paket gönder

internet vergi dairesi paket gönder

 • Seçilen beyannameyi “Kontrol Et” butonuna tıklayarak kontrol edin.
internet vergi dairesi kontrol et

internet vergi dairesi kontrol et

 • Gönderilen paketin vergi bildirimlerine ilişkin kontrolü tamamlandıktan sonra kontrol aşamalarını görmek için aşağıdaki linke tıklanır.
e beyanname aşama görme

e beyanname aşama görme

 • Aşağıdaki ekranda zarf işaretinin altında bulunan işarete tıklandığında, oluşması beklenen tüm tahakkuklara ilişkin bir satır görülür
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkuk kontrol

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkuk kontrol

 • Aşağıdaki ekranda yer alan örnekte, vergi bildirimlerine ilişkin tahakkuk satırı “onay bekliyor” konumdadır. Sigorta kollarına ilişkin ise bir adet tahakkuk oluşması beklenmekte ancak kontrol işleminin devam etmekte olduğu görülmektedir.
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi kontrol onay ekranı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi kontrol onay ekranı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi tahakkuk onaylanması

 • Sisteme gönderilen beyannamelerde vergi kesintilerine ilişkin hata olmaması durumunda bir adet tahakkuk fişi elektronik ortamda mükellefe gösterilir
 • Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bildirimleri bölümü için, sisteme girilen bilgilerde hata olmaması durumunda, mükellefin durumuna uygun olarak, en az bir tane olmak üzere tüm
  tahakkuk fişleri elektronik ortamda mükellefe gösterilir.
 • Oluşan tahakkuklar mükellef tarafından “Onay” tuşuna veya “Özel Onay” tuşuna basılarak onaylanır. “Özel Onay” vergi kesintileri tahakkuku için sonuç doğurmakta olup, sigortalılara ilişkin tahakkuklar açısından “Onay” ve “Özel Onay” arasında bir fark bulunmamaktadır.
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkuk onay ekranı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tahakkuk onay ekranı

 • Hatalı tahakkukların bulunması durumunda mükellef tarafından istenilirse hatalar düzeltilerek beyanname yeniden sisteme gönderilip tekrar kontrollerden geçirilir. Bu durum tercih edilmezse, hatalılar göz ardı edilerek hatasız oluşan tahakkuklar da onaylanabilir. Bu durumda hatalı kayıtları düzeltmek için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
 • Tahakkuklara onay verilmesi durumunda, onay sonucu gelmeden sisteme aynı döneme ilişkin yeni bir paket gönderilemez.
 • Düzeltme beyannamelerinde oluşması beklenen tüm tahakkukların hatasız olması gerekmektedir. Herhangi bir hata içermesi durumunda düzeltme beyannameleri onaylanamaz. Bu nedenle hatalı satır bulunması durumunda hatanın giderilmesi veya bu satırların beyannameden çıkarılarak yeniden sisteme gönderilmesi gerekmektedir.
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi detayı

muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltme beyannamesi detayı

***KONU HAKKINDAKİ SORULARINIZI YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***

Bir önceki yazımız olan Güncel Vergi Kodları 2018 başlıklı makalemizde vergi kodları 1048, vergi kodları 5035 ve vergi kodları 6736 hakkında bilgiler verilmektedir.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.