Defter Beyan Sistemi Nedir, 2018 Yılında Kimler Defter Beyan Sistemine Geçecek ?

01 Ocak 2018 tarihinden Gelir İdaresi Başkanlığı önemli bir sistemi uygulamaya başlıyor. Defter beyan sistemi denilen bu sistemle mükellefler kayıtlarını elektronik ortamda tutabilecek ve buradan takibini yapabilecek. Peki nedir bu defter beyan sistemi? Defter beyan sistemine hangi mükellefler geçecek? Defter beyan sistemi hakkında merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Defter beyan sistemi ile hangi işlemler elektronik ortamda yapılacak?

Bu sistemle defter kayıtları;

 • Elektronik ortamda tutulabilecek.
 • Defter tutmakla yükümlü olan mükelleflerin defter kayıtlarını elektronik ortamda saklanması sağlanacak.
 • Mükellefler beyannamelerini ve dilekçelerini elektoronik ortamda verebilecek.
 • Elektronik ortamda belge düzenlenebilecek.

Defter beyan sistemini hangi mükellefler kullanacak?

Bu sistemi;

 • Serbest çalışanlar,
 • İşletme hesabına tabi olarak defter tutanlar,
 • Basit usül vergi mükellefleri kullanacak.

Basit usül vergi hadleri konusunda bilgi için: ⇒ 2018 basit usül vergi hadleri

Hangi mükellefler defter beyan sistemini kullanamaz?

Defter beyan sistemini;

 • Bilanço esasına tabi defter tutmakla yükümlü mükellefler,
 • Sadece ücret geliri elde edenler,
 • Geliri sadece Gayrimenkul sermaye idarı olan yani kira geliri olanlar,
 • Menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri

Kullanamayacaklar.

Hangi mükellefler 01 Ocak 2018 tarihinden sonra defter beyan sistemine geçmek zorunda?

Bu sisteme 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren;

 • Serbest meslek erbabı,
 • Basit usüle tabi mükellefler,
 • Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 1/1/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.

Geçmek zorundadır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutmakla mükellef olanlar defter beyan sistemine ne zaman geçecek?

Defterini işletme hesabı esasına göre tutan mükellefler için defter beyan sistemine geçiş tarihi 01 Ocak 2019’dur. 

Defter beyan sistemine son başvuru tarihi ne zaman?

Sisteme dahil olmaya zorunlu mükelleflerin en geç dahil olacakları takvim yılından önceki son güne kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ne göre son başvuru süresi;

 • Serbest meslek erbabı için 31 Ocak 2018, 
 • Basit usüle tabi vergi mükellefleri için 30 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenmiştir.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutmakla yükümlü mükelleflerin ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Defter beyan sistemi için başvuru zorunlu mu, başvuru nasıl ve nereden yapılacak?

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Defter beyan sistemi kullanıcı kodu ve şifresi nereden alınır?

Sisteme giriş için kullanıcı kodu ve şifreni mükellefiyet bakımından bağlı olduğunuz vergi dairesinden almanız gerekmektedir.

Beyannameler defter beyan sisteminden gönderilebilecek mi?

Mükellefler bu sistem aracılığı ile ilgili döneme ait beyannamelerini oluşturabilek, düzenleyebilecek, gönderebilecek tir. Ayrıca önceki beyannameleri görebileceği menüler yer almaktadır. Mükellefler beyannamelerini inceleyebilecek, onaylayabilecek ve gönderebileceklerdir.

Defter beyan sistemi ile hangi beyannameler verilebilecek?

Bu sistem ile;

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,
 • Muhtasar Beyanname
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Verilebilecektir.

***KONU HAKKINDAKİ SORULARINIZI YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***

Bir önceki yazımız olan Öğrenci Taşıma İşlerinde Kdv İadesi Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde öğrenci taşıma işlerine kdv iadesi, personel işlerinde kdv iadesi ve servis işinde kdv iadesi 2018 hakkında bilgiler verilmektedir.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.