Kira Vergisi Hesaplama 2018

Bildiğiniz üzere işyerleri, daireler ya da kiraya verilen diğer gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen istisna tutarının üzerinde ise elde edilen bu gelirler için kira geliri beyannamesi diğer ismi ile GMSİ beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Kira beyannamesi ne zaman verilir 2018 başlıklı yazımızda 2018 yılı içerisinde GMSİ beyannamesini ne zaman ve nasıl vereceğiniz ile veriliş şekli konularında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise kira beyannamesi verdikten sonra ödenecek verginin nasıl hesaplanacağı ve ne kadar kira vergisi ödeyeceğiniz konusunda örneklerle hesaplamalar yapacağız.

Kira vergisi nedir ?

 • Araziler,
 • Binalar,
 • Memba suları,
 • Taş ocakları,
 • Kum ve çakıl ocakları,
 • Tuğla ve kiremit harman yerleri
 • Tuzlalar,
 • Voli mahalleri ve dalyanlar,
 • Gayrimenkul olarak tescil edilmiş diğer haklar,
 • Telif hakları,
 • Gemi ve gemi payları,
 • Her türlü motorlu araç, makine ve tesisatın kiraya verilmesinden dolayı elde edilen gelirin istisna tutarı üzerinde ise beyanname verilmesi sonucu tahakkuk eden vergidir.

Kira vergisi nasıl hesaplanır ?

Kira vergisi hesaplamasında iki ayrı yöntem vardır. Daha doğrusu kira beyannamesi (gmsi beyannamesi) iki yöntem ile verilebilmektedir. Bunlardan birisi götürü gider yöntemi ile hesaplama diğeri ise gerçek gider yöntemi ile hesaplama. 

Eğer elde ettiğiniz kira geliri tutarı 2018 yılı için belirlenen istisna tutarları üzerinde ise kira beyannamesini gerçek gider ya da götürü gider yöntemini kullanarak verebilirsiniz.

2018 yılı kira geliri konut ve işyerleri için istisna tutarları

 • 2017 yılında konutlardan elde edilen kiralar için 3900 TL,
 • İşyerlerinden elde edilen kiralar için ise 1600 TL dir. 

Eğer 2017 yılında elde ettiğiniz kira geliri yukarıda belirtilen tutarlardan fazla ise 2018 yılında kira beyannamesi vermeniz gerekiyor.

Götürü gider yöntemi ile kira vergisi hesaplama 2018

Bildiğiniz üzere götürü gider yöntemi oranı 7061 Sayılı torba kanun ile %25 yerine %15 olarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 2018 yılında götürü gider yöntemi ile kira beyannamesi verecek mükellefler daha fazla vergi ile karşı karşıya gelecektir.

 • Götürü gider yönteminde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden o yıl için belirlenen kira beyannamesi istisna tutarı düşülür.
 • İstisna tutarı düşüldükten sonra %15 oranında daha indirim yapılır ve vergiye tabi matrah bulunur.
 • Bulunan matrahın 2017 yılı vergi dilimlerinde kaçıncı vergi dilimine isabet ediyorsa belirlenen oranda ödenecek vergi tutarı hesaplanır.

2017 yılı vergi dilimleri tablosu aşağıdaki gibidir:

2017 vergi dilimleri tablosu

2017 vergi dilimleri tablosu

Örneğin vergiye tabi matrah 13 bin TL den az ise %15’i kadar, 30000 TL için ise %20 olacaktır. Şimdi örneklerle götürü gider yöntemi ile GMSİ vergisi hesaplamayı pekiştirelim.

Örnek-1:  Ahmet BEY 2017 yılında konutlardan toplam 76.000,00 TL tutarında kira geliri elde etmiştir. 2018 yılında götürü gider yöntemini kullanarak GMSİ beyannamesi verecektir. Buna göre Ahmet BEY’in ödeyeceği kira vergisi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. 

 • Kira geliri toplamı: 76.000,00 TL 
 • İstisna tutarı: 3900,00 TL 
 • Götürü gider (%15): 10.815,00 TL
 • Vergiye tabi matrah: 61.825 TL (İkinci vergi dilimine isabet ettiği için matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecek)
 • Ödenecek kira geliri vergi tutarı: 12.365 TL olacaktır.

Örnek-2: Mehmet BEY 2017 yılında işyerinden dolayı toplam 23 bin TL kira geliri elde etmiştir. 2018 yılında götürü gider yöntemini kullanarak kira beyannamesini verecektir. Buna göre Mehmet BEY’in ödeyeceği kira vergisi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

 • Kira geliri toplamı: 23.000,00 TL 
 • İstisna tutarı: 1.600,00 TL 
 • Götürü gider (%15): 3.450,00 TL
 • Vergiye tabi matrah: 17.950,00 TL (İkinci vergi dilimine isabet ettiği için matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecek)
 • Ödenecek kira geliri vergi tutarı: 3.590 TL olacaktır.

***Götürü gider yöntemi ile GMSİ beyannamenizi verecekseniz aşağıdaki yorum bölümünden 2017 yılında elde etmiş olduğunuz kira geliri toplamını (konut, işyeri v.s. nereden kaynaklı olduğunu da belirterek ) yazmanız halinde 2018 yılında ne kadar kira vergisi ödeyeceğinizi hesaplayabiliriz. ***

Gerçek gider yöntemi ile kira vergisi hesaplama 2018

GMSİ beyannamesi vermenin bir diğer yöntemi ise gerçek gider yöntemidir. İsminden de anlaşılacağı üzere gerçek giderler üzerinden vergiye tabi matrah hesaplanır. Bu yöntemde kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen gelirden yine kiraya verilen gayrimenkul için yapılan giderler düşülür.

Gerçek gider yönteminde indirilecek giderler 2018

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılatauygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

***İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden
yararlanamayacaktır.

 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (harcamanın belirlenen tutarın üzerinde olması gerekiyor. )
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 •  Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturduklarıkonut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

Örnek.1: Ali BEY 2017 yılında konutlarından dolayı toplam 34.000,00 TL gelir elde etmiştir. Ali BEY 2018 GMSİ beyannamesini gerçek gider yöntemini kullanarak verecektir. Buna göre Ali BEY için kira vergisi hesaplaması şu şekilde olacaktır;

 • Kira geliri toplamı: 34.000,00 TL 
 • İstisna tutarı: 3.900,00 TL 
 • Konutların toplam elektrik gideri : 2.300,00 TL
 • Deprem sigortası gideri: 150,00 TL
 • Emlak vergisi toplam tutarı: 350 TL 
 • Vergiye tabi matrah: 27.300,00 TL (İkinci vergi dilimine isabet ettiği için matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecek)
 • Ödenecek kira geliri vergi tutarı: 5.460 TL olacaktır.

***Gerçek gider yöntemi ile GMSİ beyannamenizi verecekseniz aşağıdaki yorum bölümünden 2017 yılında elde etmiş olduğunuz kira geliri toplamını (konut, işyeri v.s. nereden kaynaklı olduğunu da belirterek ) yazmanız halinde 2018 yılında ne kadar kira vergisi ödeyeceğinizi hesaplayabiliriz. ***

Binanın amortisman bedeli kira beyannamesinden nasıl düşülür?

Eğer götürü gider yöntemi ile GMSİ beyannamesini veriyorsanız bina için amortisman  bedelini de vergiye tabi matrahtan düşebilirsiniz.

Örnek: Binanın toplam değeri: 150.000,00 TL,

Amortisman bedeli %2: 3.000,00 TL.

Vergiye tabi matrahtan 3000 TL daha düşerek hesaplama yapabilirsiniz.

2018 GMSİ Kira beyannamesi son veriliş tarihi ne zaman ?

2017 yılında elde ettiğiniz kira gelirlerinizin toplamı yukarıda belirtilen istisna bedellerinin üzerinde ise en geç 25 Mart 2018 tarihine kadar GMSİ beyannamesini bağlı olduğunuz vergi dairesine vermeniz gerekiyor. Eğer vermezseniz hakkınızda cezai işlem uygulanır.

Kira beyanname vergisi kaç taksitle ödenir,  2018 kira vergisi taksit ödeme tarihleri ne zaman ?

Beyanname verdikten sonra vergi dairesi ödeyeceğiniz vergiyi tahakkuk eder. Tahakkuk eden vergiyi peşin ödeyerek kapatabileceğiniz gibi iki eşit taksitle de ödeyebilirsiniz.

 • Tahakkuk eden ilk taksit için son ödeme tarihi 31 Mart 2018 ‘dir. 
 • İkinci taksit son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2018’dir. 

***KONU HAKKINDAKİ SORULARINIZI YORUM BÖLÜMÜNDEN SORABİLİRSİNİZ***

Bir önceki yazımız olan Veraset Beyannamesi 2018, Veraset Beyannamesi Nasıl Verilir ? başlıklı makalemizde veraset beyannamesi nasıl alınır, veraset beyannamesi nereden alınır ve veraset beyannamesi vermeme cezası hakkında bilgiler verilmektedir.

Related Posts

About The Author

3 Comments

 1. Mustafa Demir
  Aralık 16, 2017
  • Mehmet GÜL
   Aralık 18, 2017
 2. Sevgi Bilgin
  Şubat 14, 2018

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.