2017 Ekim Vergi Beyanname Verme Süreleri

2017 Ekim ayı içerisinde verilmesi gereken vergi beyannameleri için son veriliş tarihine ilişkin takvim aşağıdaki gibidir. 

Ekim 2017 vergi beyanname verme süreleri

2017 Ekim ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyannameler için takvim aşağıdaki gibidir;

Mayıs 2018 vergi takvimi aşağıda sunulmuştur.

01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2017 ekim vergi beyanname takvimi

2017 ekim vergi beyanname takvimi

Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi

01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2018 23/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2018 24/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/2018 24/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/05/2018 25/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/05/2018 28/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/04/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
01/05/2018 31/05/2018 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/05/2018 31/05/2018 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Bir önceki yazımız olan 7020 Vergi Yapılandırma İkinci Taksidi Ödemedim Yapılandırmam Bozulur mu? başlıklı makalemizde 02 ekim 2017 vergi yapılandırma ödemedim, 7020 vergi üçüncü taksit ne zaman ve vergi yapılandırmam bozuldu hakkında bilgiler verilmektedir.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.