601 Tevkifat Koduyla Düzenlenen E Fatura İçin Tevkifat Oranı Nedir?

27.09.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile “Mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranında değişiklik yapılmıştır. Peki “Mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” yeni tevkifat oranı ne olmuştur? 27.09.2017 tarihinden önce e fatura kesmiş olanlar hangi oranla bildirim yapacak? İşte detaylar;

Mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı

27.09.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğ Seri No: 14 ile Mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri için kesilen e faturada tevkifat oranı 2/10 yerine 3/10 olarak değiştirilmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 04 Ekim 2017 tarihli duyurusunda bu konuya yer verilmiştir. Buna göre söz konusu işler için 601 Tevkifat Koduyla 27 Eylül 2017 tarihinden önce düzenlenen e faturalar 10 Ekim 2017 tarihine kadar her iki oran üzerinden verilebilecektir. Ancak 10.10.2017 tarihinden itibaren sadece 3/10 oranı üzerinden verilebilecektir.

About The Author

One Response

  1. Hakan
    Ekim 5, 2017

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.